opłata adiacencka

Kalkulator Opłaty Planistycznej

Sprawdź orientacyjną wysokość stawki renty planistycznej, w tym celu będziesz musiał oszacować wartość nieruchomości. Możesz oszacować wartość samemu, a w razie potrzeby, skorzystać z naszych usług lub skontaktować się z Rzeczoznawcą Majątkowym
Biuro Wyceny Nieruchomości – WYCENA IWN


* podana stawka wynika z wartości oszacowanej przez wprowadzającego, w związkum z czym podana stawka opłaty adiacenckiej nie może stanowić podstawy jej naliczenia

Sprawdzimy poprawność naliczenia Twojej opłaty planistycznej i przygotujemy odwołanie

© All Rights Reserved 2020